LATVO Configuratorilla mönkijän hydrauliikan ja hydraulisten työlaitteiden valinta on helppoa. Ohjelma opastaa valitsemaan mitä ominaisuuksia mönkijän hydrauliikalta ja työlaitteelta halutaan. 

Aloita